Tidigt klimakterium ökar risken för hjärtsvikt

Kvinnor som tidigt hamnar i klimakteriet har större risk än andra kvinnor att få hjärtsvikt. Detta enligt en stor svensk studie.


att hamna i klimakteriet tidigt ökar risken för hjärtsvikt

Tidigt klimakterium ökar risken för hjärtsvikt med 40 procent.

Tidigare forskning har visat att kvinnor som kommer i klimakteriet i 40-45 års ålder har en ökad risk för hjärtinfarkt, stroke, reumatism och benskörhet.

Nu kan man även konstatera att dessa kvinnor också har en ökad risk för hjärtsvikt. Detta enligt en svensk forskning från Karolinska Institutet där man följt 22 000 kvinnor under 13 år.

Enligt forskningen, som DN tagit del av, så har kvinnor som kom i klimakteriet i 40-45 års ålder en fyrtio procentig ökad risk för hjärtsvikt jämfört med de kvinnor som kom i klimakteriet i 50-55 års ålder.

Det som ökar risken ytterligare är om kvinnan röker eller tidigare har rökt.