Hormoner hjälper kvinnor i klimakteriet slippa depression

Risk för depression ökar bland kvinnor i början av klimakteriet. Många studier har undersökt om behandling med hormoner kan vara en effektiv metod för att förebygga symptom men resultaten har varit motstridiga.


En ny, rigorös studie, baserad på 172 kvinnor i övergångsåldern tyder på att hormonbehandling kan förebygga depression och nedstämdhet.

I studien lottades kvinnor att antingen behandlas med östrogenplåster och progesterontabletter var tredje månad eller behandlas med placebo. Resultaten visar att bland kvinnor som fick hormonbehandling visade 17 procent symptom på depression eller nedstämdhet medan 32 procent drabbades i placebogruppen.

 

– Det har under många år studerats om östrogenbehandling kan påverka nedstämdhet och depression med en hel del motstridiga resultat. Tolkningen har ofta varit att lätt till måttlig nedstämdhet förbättras hos kvinnor med värmevallningar och svettningar, men att det troligen beror på att de får förbättrad sömn. Ett par studier har genomförts där kvinnor som inte haft värmevallningar och svettningar fått östrogenbehandling eller placebo och sedan fått skatta sitt stämningsläge och livskvalitet. Även de studierna har gett motstridiga resultat, säger överläkare Mats Hammar vid Universitetssjukhuset i Linköping, till Dagens Medicin.

I den aktuella studien har forskarna tagit hänsyn till brister i tidigare studier och statistiskt korrigerat för effekter som kommer av minskade värmevallningar och svettningar.

Baserat på resultaten tror forskarna bakom studien att hormonbehandling kan bli en ny behandling för att motverka depression hos kvinnor i klimakteriet.