Annons från Impolin AB

Cleanmarine® MenoMin lindrar de vanligaste besvären

Cleanmarine® MenoMin utvecklades på Irland och grunden är omega-3 i form av lättabsorberad krillolja. Sedan har noga utvalda ingredienser, främst olika vitaminer, tillsats för att ge bästa möjliga effekt vid just klimakteriebesvär.


En studie, med irländska kvinnor med klimakterie-besvär, rapporterade bland annat följande statistiskt signifikanta resultat;

  • 84 % av kvinnorna rapporterade att MenoMin hade en positiv effekt på deras klimakteriebesvär.
  • 77 % av kvinnorna som led av kraftiga värmevallningar rapporterade en signifikant förbättring redan efter 30 dagar.
  • Andelen kvinnor som rapporterat att de led av svåra eller väldigt svåra värmevallningar minskade från 44 % till endast 10 %.
  • 66 % av kvinnorna som upplevde problem med minskad sexlust (libido) rapporterade signifikant förbättring under studiens gång.
  • 82 % av kvinnorna uppgav att MenoMin kraftigt förbättrade deras livskvalitet.

Källa: Wakeman, An Open Label Pilot Study to Evaluate The Effectiveness of A Proprietary Krill Oil Formulation in the Relief of Troublesome Symptoms of the Menopause, International Journal of Scientific Research, Volume 5, Issue 8, August 2016.

Vill du läsa mer om klimakteriebesvär och Cleanmarine MenoMin kan du göra det på www.minamed.se.

Finns att köpa på www.minamed.se, kronansapotek.se, apotekhjartat.se, meds.se samt apotea.se.