Klimakterietest

När kvinnor når en viss ålder hamnar de i klimakteriet. Det innebär att du inte längre är fertil – du kan inte bli med barn. Första symptom är ofta förändrad mens så som exempelvis längre eller korta perioder. För att vara säker på att du är i klimakteriet kan du göra ett klimakterietest.

Klimakterietest

Vad det är som händer

Oftast hamnar kvinnor i klimakteriet när de är mellan 45-55 år. Det beror på att mängden östrogen i kroppen minskar gradvis. Till sist upphör mensen helt och chanserna att bli gravid försvinner med mensen.

Klimakteriet ger ofta symptom såsom svallningar, svettningar, nattlig oro, sköra slemhinnor i underlivet (på grund av den minskade mängden östrogen) och urinvägsinfektioner.

Att testa dig

För att veta säkert att du har kommit in i klimakteriet kan du göra ett klimakterietest. Ett klimakterietest som du gör själv hemma, finns ännu inte att köpa på ett apotek. Däremot kan du köpa klimakterietest på internet som du får hemskickat på posten.

Hur det fungerar

Ett klimakterietest mäter hormonnivåerna i urinen. Det fungerar med andra ord precis som ett graviditetstest, men mäter nivåerna av en annan typ av hormon – follikelstimulerande hormon, FSH. När östrogenhalterna minskar ökar det follikelstimulerande hormonet och när det hormonet nått en viss nivå visar detta utslag på ett klimakteritest.

Så går det till

Samla morgonurin i ett glas och doppa stickan i urinen. Efter cirka en minut får du svar på om du är i klimakteriet eller inte.

Positivt svar

Har du fått ett positivt svar på ditt klimakterietest bör du kontakta din gynekolog eller sjukvården för en vidare utredning. När östrogenet sjunker i kroppen kan du riskera att få östrogenrelaterade sjukdomar. Det är därför viktigt att du får svar på om du behöver någon behandling eller inte.

Östrogenrelaterade sjukdomar och symptom
Viktigt att förebygga

För att förebygga och behandla dessa symptom och sjukdomar är det viktigt att du, om du inte gör det, börjar träna regelbundet och ser till att du äter en hälsosam kost.

Mot de symptom som klimakteriet kan ge, finns det läkemedel att få. Dessa läkemedel innehåller östrogen som gör att symptomen lindras.

Negativt svar

Får du ett negativt svar på ditt klimakterietest kan det antingen bero på att du inte är i klimakteriet än eller så har du testat dig för tidigt.

Om du fortfarande känner klimakteriesymptom efter två till fyra veckor efter första testet, kan du göra ytterligare ett. På två till fyra veckor hinner nämligen nivåerna av östrogen sjunka mer och kan då ge utslag på testet.